Skip to main content

BRF KÄRRALYCKAN

Antal paneler: 136st
Tillverkare / modell: REC TwinPeak 5 400W Black Serie

Antal växelriktare: 1st
Tillverkare / modell: SMA Core 1 + Smartmeter

Total effekt: 54,4kW

Total produktion/år: 50.274kWh

Energin flödar när vi möter upp Roger & Per-Erik, styrelseordförande och vice ordföranden i föreningen för driftsättning. Med en aktiv, driven och nyfiken styrelse ser man till att hela tiden hålla sig uppdaterade med samtiden. Detta arbete ledde till att Roger Wiseby och Per-Erik Zell kontaktade oss och bad om hjälp att få en solenergianläggning på plats.

”Vi vill vara med och bidra till vår gemensamma gröna omställning, det är viktig att vi tar vårt ansvar nu men också för framtiden”, säger Roger.

Anläggningen är nu driftsatt och kommer på årsbasis förse föreningen med 50.000kWh. Detta kommer väl tillpass när de i nästa steg anpassar för att erbjuda de boende möjlighet att ladda elbilar.