Skip to main content

Vårt erbjudande

Alla anläggningar har sina unika behov och förutsättningar. Vårt dedikerade team utformar en skräddarsydd solenergi-lösning som passar dina förutsättningar. Vi tar hänsyn till faktorer som takyta, riktning, solinstrålning och energibehov för att optimera anläggningen och säkerställa maximal energiproduktion.

Vårt fokus är att hjälpa er att ta tillvara på den rena och förnybara energi solen ger oss varje dag. Vi har valt produkter från tillverkare vi känner oss trygga med, det tror vi ger er som kund en grundläggande trygghet.

Vi tar hand om allt från mötet på plats till dess att er anläggning genererar energi, men för oss slutar det inte där, det är då vår relation börjar. Vårt erbjudande omfattar en anläggning som garanterar en hållbar och ren produktionöver en lång tid framöver.

KONTAKTA OSS

SKAPA – ANVÄND – SPARA – SÄLJ.

Vi förstår att varje anläggning har sina specifika behov och förutsättningar. Vårt dedikerade team arbetar för att skapa en solenergianläggning som är skräddarsydd för era unika förhållanden. Vi tar hänsyn till faktorer som takyta, orientering, solinstrålning och energibehov för att optimera anläggningen och säkerställa att ni kan generera så mycket solenergi som möjligt. Vårt mål är att maximera er energiproduktion genom att utnyttja solenergins potential till fullo. När din anläggning har installerats och du har fått godkännande från din nätägare startar vi tillsammans din anläggning.

Nu kan du använda den producerade solenergin i din verksamhet eller i ditt hem. Vi ger dig möjlighet att direkt i er mobiltelefon eller dator enkelt få en överblick över det du producerar, förbrukar samt hur mycket du skickar tillbaka till nätet. Kanske är någon av dina vänner eller kollegor intresserade av att höra om vilken solenergi du har utnyttjat under dagen.

Med ett batterilagringssystem kan den producerade solenergin sparas för senare försäljning. När solen skiner och solcellerna genererar mer energi än vi omedelbart behöver, kan vi lagra den i batterier i stället för att slösa bort den. Batterier fungerar som ett effektivt sätt att spara den överskottsel som produceras under dagen.

Att sälja överskottet av producerad solenergi är ofta lönsamt och miljövänligt. Genom att sälja överskottet av solenergi bidrar du till att öka tillgången på förnybar energi i det allmänna elnätet. Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte avger växthusgaser eller föroreningar under drift.
Genom att sälja överskottet hjälper du till att minska användningen av fossila bränslen och bidrar till att bekämpa klimatförändringarna.